Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Bjarmia Oy
Vienantie 1
93600 Kuusamo
Finland
puh. 08 853869

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Bjarmia Oy
Vienantie 1
93600 Kuusamo
Finland
puh. 08 853869

Rekisterin nimi

Bjarmia.fi verkkokaupan käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Bjarmia.fi verkkokaupan käyttäjärekisteritietoja käytetään yhteydenottojen mahdollistamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitoon, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ovat bjarmia.fi verkkokaupan käyttäjien antamat perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi bjarmia.fi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei tietojen säännönmukaisia luovutuksia kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko- puolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt, tietyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Bjarmia.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Joomla SEF URLs by Artio